شیتزو نر بالغ یک ساله در سلامت کامل

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۱۷ساعت ۲۱ بعد از ظهر توسط بهرامي |

توله شیتزو 1 ماهه رنگ پاندایی ماده در سلامت کامل
+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۱۷ساعت ۲۱ بعد از ظهر توسط بهرامي |


+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۲۸ساعت ۹ قبل از ظهر توسط بهرامي |

هیمالین ماده بالغ یک ساله سالم اماده باروری
+ نوشته شده در ۹۲/۰۴/۰۱ساعت ۲۰ بعد از ظهر توسط بهرامي |